Overige

Samen sterker tijdens Building Holland 2019

… op TVVL Kennisplein

In 2017 stond TVVL samen met vier kennispartners op Building Holland in de RAI Amsterdam. In 2018 stonden ze er samen met veertien kennispartners en bedrijfsleden en voor 2019 vormen zij samen met maar liefst twintig kennispartners en bedrijfsleden het TVVL Kennisplein tijdens Building Holland 2019. Met ‘Energie voor de toekomst’ staat het TVVL Kennisplein in het teken van kennisdelen, kennisoverdracht, ontmoeten en samenwerken. Deelnemers aan het Kennisplein laten zien hoe ze – door samen te werken – een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de energietransitie. Samen laten zij de ontwikkelingen zien die de komende jaren van grote invloed zijn op de manier waarop we met elkaar wonen, werken en leven.

“Dit jaar organiseert TVVL een spectaculair podiumprogramma op het Creatio-podium in hal 12. Wij willen de bezoekers aan het TVVL Kennisplein veel Energie voor de toekomst geven door prikkelend te zijn. Ons uiteindelijke doel is om bezoekers na te laten denken over de vraag welke bijdrage zij zelf kunnen leveren en welke samenwerking zij aan willen gaan,” aldus John Lens, directeur TVVL.
Op dinsdag 9 april verzorgt Doekle Terpstra van Techniek Nederland, de branchevereniging voor de technische installatiebranche, het officiële startschot voor Building Holland 2019 op het TVVL podium Energie voor de toekomst. Naast lezingen verzorgd door deelnemers aan het TVVL Kennisplein zijn er presentaties van TVVL projecten. Andere prominente sprekers zijn Bernard Wientjes (voorzitter van de Bouwagenda), Diederik Samson (voorzitter Klimaattafel Gebouwde Omgeving) en Teun Bokhoven (voorzitter van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie).

Diverse ontwikkelingen

Verder speciale aandacht voor waterstof; een spannende ontwikkeling in het vraagstuk rond de energietransitie, waar de media de laatste maanden groots over berichten. Deze waterstofsessie met Marjet Rutten vindt op woensdag 10 april plaats op het TVVL podium Energie voor de toekomst.
Doekle Terpstra praat de bezoekers deze beursdag ook bij over wat de toekomstvisie Connect2025 ons tot nog toe heeft gebracht. Tot slot ontwikkelen de deelnemers aan het TVVL Kennisplein op donderdag 11 april tijdens een ‘snelkookpansessie’ live op de beursvloer een praktische (installatietechnische) oplossing voor een probleem.

Over Building Holland

Building Holland is hét 3-daagse innovatie event voor de bouw- installatie en vastgoed sector. Dit jaarlijks terugkerende event vindt plaats in de RAI Amsterdam. 15.000 bezoekers en 250 standhouders komen van 9 t/m 11 april 2019 samen om kennis te delen en innovatieve producten en concepten te zien en te beleven. De beurs is alle dagen geopend van 10.00 tot 18.00 uur. Het TVVL Kennisplein vindt u in Hal 12.

Meer artikelen van TVVL :

Orange Climate verlengt het kennispartnerschap bij TVVL


TVVL heeft de overeenkomst als kennispartner van TVVL met 3 jaar verlengd. Met het kennispartnerschap draagt Orange Climate bij aan kennisontwikkeling op hun eigen expertisegebied. TVVL draagt als kennisknooppunt, bij aan oplossingen voor de technische uitdagingen van de toekomst. Door het delen van kennis ondersteunen de partners TVVL in haar missie.

Experts bundelen ventilatiekennis in vraagbaak


Steeds meer onderzoeken bewijzen hoe belangrijk een goede ventilatie is om het coronavirus te bestrijden. Een goede ventilatie is in deze tijd voor sommige gebouwen echter nog uitdagender dan voorheen. Zo staan of stonden theaters en sportscholen, plotseling gedurende lange tijd leeg. Andere locaties – bijvoorbeeld zorggebouwen – draaien juist met de maximale bezetting. In de installatie- en bouws

Overname van AcademyNL door TVVL


Met de overname van AcademyNL heeft TVVL een volgende stap genomen om een omgeving te creëren waarin professionals vakinhoudelijk een bijdrage aan onze sector kunnen leveren. Sinds september 2019 verzorgde TVVL al met veel plezier en energie de uitvoering van de opleidingen en het secretariaat van AcademyNL. Mede door het wederzijdse vertrouwen en respect wat in de afgelopen maanden is opgebouwd h

Ontwerpstrategie circulaire installaties


Vanuit de markt is er al veel aandacht voor circulaire bouwmaterialen, maar over circulaire gebouwinstallaties is nog weinig bekend. Dit ondanks dat een aanzienlijk percentage van het materiaalgebruik bij een gemiddeld nieuwbouwproject bestaat uit het materiaalgebruik voor gebouwinstallaties. De hoeveelheid grondstoffen op onze planeet is echter eindig. Om niet eindig te zijn in wat we produceren

Duurzame samenwerking in opleiden


Sinds de start van AcademyNL in 2011 zet de stichting zich in voor de ontwikkeling van een opleidingspakket om energiebesparing en beperking van CO2-uitstoot in de bouw en installatietechniek structureel te bevorderen. Tegelijkertijd wil de stichting de noodzaak van integraal denken en doen structureel aanpakken. Na een jarenlange samenwerking met voormalig F&B Kennispartner in Energie en Milieu h

3 gerenommeerde energie cursussen voortgezet


TVVL breidt haar cursusaanbod uit met 3 gerenommeerde cursussen die al vele jaren door voormalig F&B Kennispartner in Energie en Milieu zijn gegeven. TVVL richt zich met deze cursussen op een nieuwe discipline binnen het huidige cursusaanbod: Energie. Centraal in deze cursussen staan kostenbesparing en verduurzaming van energie in de organisatie. De cursussen ‘Energiecoördinator’, ‘Europese Energi

Samen sterker tijdens Building Holland 2019


In 2017 stond TVVL samen met vier kennispartners op Building Holland in de RAI Amsterdam. In 2018 stonden ze er samen met veertien kennispartners en bedrijfsleden en voor 2019 vormen zij samen met maar liefst twintig kennispartners en bedrijfsleden het TVVL Kennisplein tijdens Building Holland 2019. Met ‘Energie voor de toekomst’ staat het TVVL Kennisplein in het teken van kennisdelen, kennisoverd

Online kennisplatform voor de installatiesector


Samen met andere professionals in de installatietechniek online samenwerken aan technische uitdagingen van de toekomst. Dat is vanaf nu mogelijk met TVVL Connect. Tijdens de jaarlijkse TVVL Techniekdag op 14 november 2018 lanceerde TVVL dit nieuwe online kennisplatform, waarmee de vereniging ontmoetingen en verbindingen nu ook online mogelijk maakt.

Oplossing voor tekort aan hoogopgeleide technische professionals


Vanaf februari 2019 biedt TVVL met haar nieuw opleidingstraject TVVL Talent Academy een oplossing voor het tekort aan hoogopgeleid technische professionals. Binnen 1,5 jaar worden technisch geschoolde mbo’ers en zij-instromers met een hbo opleiding begeleid van een stevige basis naar een post-hbo diploma Hogere Elektrotechniek of Luchtbehandelingstechniek (specialisatie binnen Werktuigkunde).

Ontwerpen van elektrische bedrijfsinstallaties


Adviseurs, inspecteurs, ontwerpers en werkvoorbereiders die zich bezighouden met elektrische bedrijfsinstallaties moeten gedegen (toegepaste) kennis hebben van het Bouwbesluit, NEN 1010 en aanverwante normen om een installatie veilig en adequaat te kunnen ontwerpen, installeren en beheren. De TVVL uitgave ‘Ontwerpen en berekenen van elektrische bedrijfsinstallaties’ is opgesteld om deze vaardighed


Gebouwautomatisering is prima te beveiligen →

Deze 3 pagina's vind je misschien ook wel interessant: